בחירה קלה להשכלה

האם כדאי ללמוד תואר ראשון במכללה