בחירה קלה להשכלה

תואר ראשון בחינוך במכללת עמק יזרעאל

במסגרת הלימודים בחוג לחינוך באקדמית עמק יזרעאל ייפגשו התלמידים עם הדעת שהצטברה בתחומים השונים של החינוך, יפתחו חשיבה מדעית, בחינה של תורות, אידיאולוגיות, תפיסות חינוכיות, ערכים ושיטות בחינוך.

הם ירכשו הבנה של תהליכים חינוכיים, יכירו את התפיסות הפילוסופיות, החברתיות והפסיכולוגיות לפיתוח גישה מושכלת בחקר החינוך וביישומו הלכה למעשה.
הלימודים בחוג יעודדו פתיחות לאלטרנטיבות בחינוך, למימוש ריבוי האינטליגנציות בחינוך, לשילוב של טיפוח קוגניטיבי, מצוינות מדעית, עם גישות טיפוליות ויצירתיות.
הלימודים וההתנסויות בחוג יחתרו להניח יסודות למילוי תפקידים בחינוך ולהכשרת עתודה של מנהיגות חינוכית בעלת כלים מקצועיים לפיתוח ולקידום מערכת החינוך.

במסגרת תוכנית הלימודים מוקנים תחילה בקורסי מבוא, שתכניהם נושאים אופי כללי, יסודות החינוך: הפילוסופיים, הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים.

מכאן ואילך מתפצלים תכני הלימוד לנושאים מוגדרים: פסיכולוגיה התפתחותית, החינוך המיוחד, היבטים חברתיים ותרבותיים במוסדות החינוך, ניהול ופיתוח תוכניות לימודים, ועוד.

הלימודים מתקיימים במתכונת דו-חוגית וניתן לשלבם עם לימודים באחד מהחוגים הבאים: פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ולימודים רב תחומיים.


הרשם לקבלת פרטים

מלא פרטים לקבלת מידע מיועץ לימודים

סרטוני וידאו של מכללת עמק יזרעאל

מסלולי לימוד - מכללת עמק יזרעאל

תואר ראשון

תואר שני

מכינות