בחירה קלה להשכלה

תואר ראשון בשירותי אנוש במכללת עמק יזרעאל

תוכנית הלימודים בחוג לשירותי אנוש באקדמית עמק יזרעאל מציעה תפיסה אקדמית לתחום השירות, המתמקדת בניהול, תכנון והטמעה של תהליכי שרות בארגונים במטרה לשפר וליעל את השרות ללקוחות פנימיים וחיצוניים.
התוכנית מושתת על מגוון תחומי ידע: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי החברה והרווחה, כלכלה ומדעי הניהול.
התוכנית משלבת בין הבסיס האקדמי לבין המיומנויות המקצועיות וההכשרה המעשית ומקנה לבוגרים כלים שיאפשרו להם השתלבות בתפקידי ניהול, ארגון, הדרכה ופיתוח.

בתוכנית הלימודים 4 מיקודים שונים:
ניהול משאבי אנוש ופיתוח עובדים – המקבץ עוסק בהיבטים השונים של ניהול עובדים: גיוס, הדרכה, פיתוח, תגמול ועידוד עובדים.
ניהול השירות ולימודי עבודה - המקבץ עוסק בהיבטים כלליים ברמת המאקרו של שוק העבודה ושל ניהול ארגוני שירות.
אוכלוסיות ייחודיות - המקבץ עוסק בזיהוי צרכים ייחודיים של אוכלוסיות ספציפיות ופיתוח פתרונות שירותיים מתאימים.
שירותים עתידיים – המקבץ עוסק בכיוונים עתידיים של ניהול שירותים במאה ה-21 כגון: ניהול ירוק, ניהול בשעות משבר וחרום, ניהול חדשנות בארגונים.


הרשם לקבלת פרטים

מלא פרטים לקבלת מידע מיועץ לימודים

סרטוני וידאו של מכללת עמק יזרעאל

מסלולי לימוד - מכללת עמק יזרעאל

תואר ראשון

תואר שני

מכינות